มาชมบรรยากาศของเมืองนามูร์ ประเทศเบลเยี่ยม จากจุดชมวิว

นามูร์เป็นเมืองหลวงของฝั่ง Wallonia ประเทศเบลเยียม ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำมิวส์(Meuse) กับแม่น้ำซ็อมเบร์ (Sambre) จุดที่เราไปครั้งนี้คือ จุดชมวิวด้านบน

ป้อมปราการนามูร์ (ภาษาฝรั่งเศส: Citadelle de Namur) เป็นป้อมปราการในเมืองหลวงนามูร์ของฝั่ง Wallonia ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำมิวส์(Meuse) กับแม่น้ำซ็อมเบร์ (Sambre) มีพื้นเพ มาจากสมัยโรมันแต่ได้รับการปรับปรุงบูรณาการขึ้นมาใหม่ หลังจากการปิดล้อมในปี 1692 ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งมรดกสำคัญของ Wallonia จุดสูงสุดอยู่ที่ 190 เมตร (620 ฟุต) ป้อมปราการแห่งนามูร์ร่วมกับ Dinant, Huy และ Liège เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าป้อมมิวส์(Meuse) ซึ่งมาจากแม่น้ำสายมิวส์นั้นเองค่ะ

ป้อมปราการดั้งเดิมมีอายุถึงปี 937 และประสบความสำเร็จในปัจจุบันระหว่างปี 1631 ถึง 1675 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเนเธอร์แลนด์ ส่วนนี้เรียกว่า “Terra Nova” เพื่อแยกความแตกต่างจากป้อม Médiane ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นติดกันในปี 1542 และปีต่อๆ มา ตำแหน่งย่อยต่างๆ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 มันถูกรื้อถอนในฐานะที่ทำการทหารในปี พ.ศ. 2434 และถูกแทนที่ด้วยป้อมวงแหวนใหม่รอบๆ นามูร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ วงแหวนนี้กลายเป็นตำแหน่งเสริมของนามูร์ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ป้อมปราการถูกใช้เป็นพื้นที่คุ้มครองสำหรับฐานบัญชาการ

นามูร์เป็นอีกเมืองที่สวย น่าอยู่มากเลยค่ะ ภาพอาจจะไม่สดใสเนื่องจากช่วงที่เดินทางไปนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกเมฆครึมเล็กน้อยค่ะ เลยไม่ค่อยมีแสงแดดส่องเท่าไหร่หนัก แต่ยังคงเป็นเมืองที่เก่าแก่ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน น่าไปเที่ยวค่ะ