สวัสดีค่ะ วันนี้จะขอมารีวิวประสบการณ์การยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือนแฟนของประเทศเบลเยี่ยมนะคะ เนื่องจากมีคนทักเข้ามาสอบถามกันเยอะมากเลยค่ะ ก่อนอื่นขอบอกก่อนนะคะเราไม่ใช่เอเจ้นท์ ไม่รับทำวีซ่าให้ใครค่ะ วีซ่าทุกวีซ่าเราเดินเรื่องเองไม่จ้างเอเจ้นท์ค่ะ

วีซ่าเยี่ยมเยือนนั้นอยู่ใน Schengen Visa ซึ่งเป็นกลุ่มวีซ่า Type C ที่ออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้น สำหรับการพักอยู่ในระยะสั้นเท่านั้น โดยอนุญาตให้พักได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เฉพาะในประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้นเท่านั้น

ก่อนอื่นเราขอแนะนำให้ผู้เริ่มยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน เข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนที่เว็บไซต์ของ สถานทูตเบลเยี่ยม และเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยือน Visa for Family Visit or Private Invitation (visa C) กันก่อนนะคะเพื่อทำความเข้าใจกันก่อนดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทำวีซ่า

มาเริ่มเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่ากันเลยดีกว่าค่ะ เอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่านั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ

เอกสารสำหรับผู้ยื่นวีซ่า

 1. Passport ต้องมีอายุบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากนับจากวันเดินทางกลับค่ะ
 2. Application Form สำหรับการขอวีซ่าระยะสั้น สำหรับประเทศเบลเยี่ยม สามารถเข้าไปกรอก รายละเอียด Visa On Web (VOW) ได้ที่
  2.1 สำหรับผู้ที่สมัครผู้ใช้งานใหม่ (Register)
  2.2 สำหรับผู้ใช้งานเก่า (Login)
 3. เอกสารการเลือกภาษา สำหรับใช้ในพิจารณา
  3.1 Dutch (DOCX, 15.46 KB)
  3.2 French (DOCX, 15.58 KB)
  3.3 German (DOCX, 17.66 KB)
 4. สำเนา Passpot ด้านหน้า 1 ฉบับ

เอกสารสำหรับแฟนเรา/ ผู้ค้ำประกันที่พักอยู่เบลเยี่ยม

 1. หนังสือเชิญซึ่งจำเป็นจะต้องแสดงจุดประสงค์ในการไปเยี่ยมเยือน ระบุสถานที่ที่อยู่ให้ชัดเจน เช่น พักบ้านแฟนก็ต้องแสดงที่อยู่ของแฟนเราค่ะ เบอร์โทรศัพท์ e-mail ของผู้เชิญ และจำเป็นต้องกำหนดวันพักได้อย่างชัดเจน
 2. ต้นฉบับและสำเนา แบบฟอร์ม 3 บิซ เป็นเอกสารที่ทางแฟนจะต้องเข้าไปดำเนินการขอที่อำเภอ ผ่านการประทับตรารับรองเอกสารจากเจ้าหน้าที่อำเภอ
 3. สำเนาบัตรประชาชน, ใบรับรองที่อยู่อาศัยของแฟน หรือผู้ค้ำประกัน ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้พักในที่นี้ เป็นระยะเวลาไม่มีกำหนด
 4. Family composition ผู้ค้ำประกันสามารถขอได้จากสำนักเขตของตนเอง
 5. หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได้ประจำของผู้ค้ำประกัน

เอกสารสำหรับผู้ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุเงินเดือนและจำนวนวันลา หรือ ใบจดทะเบียนการค้า สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (กรณีของนักเรียน)
 2. ประกันการเดินทาง สามารถดูได้ที่ List of insurance companies (PDF, 297.22 KB)

หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนัดวันสำหรับไปยื่นวีซ่าที่ TLS กันได้เลยค่ะ โดยการนัดหมายก่อนเข้าไปได้ที่ TLS Contact

หลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์แล้วคนที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้งาน สามารถกดปุ่มคำว่าสมัครได้เลยค่ะ ส่วนคนที่มีชื่อผู้ใช้งาน สามารถกดปุ่มเข้าสู่ระบบ และระบบจะพาไปยังหน้าเลือกสถานที่สำหรับเข้าไปยื่นวีซ่า ให้เลือกเป็น ประเทศไทยนะคะ เมื่อเข้าไปแล้วให้กดสร้างแบบฟอร์ม และทำการกรอกแบบฟอร์มไปข้อมูลของเราทั้งหมดลงไป เลข VOW Reference จะได้มาจาก Application Form ตอนที่เรากรอกในระบบของสถานทูตค่ะ

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จระบบก็จะให้ทำการตรวจสอบแบบฟอร์มและ ให้กดยืนยัน เพื่อเข้าไปทำการนัดหมาย ก็สามารถทำการเลือกวันนัดหมายสำหรับเข้าไปยื่นวีซ่าได้ทั้งแบบ ปกติ (ราคา 995 บาท) และ พิเศษนอกเวลาทำการ( 1,600 บาท)

อัตราค่าบริการสำหรับวีซ่า

หลังจากนัดและชำระเงินหรือแจ้งชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ตอนยื่นเอกสารก็ได้ค่ะ เมื่อทำการนัดเสร็จแล้วก็สามารถไปยื่นเอกสารกันได้เลยที่

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในกรุงเทพมหานคร

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

หลังจากที่ไปยื่นแล้วก็สามารถติดตามสถานะการพิจารณากันได้ที่ ibz หรือเข้าระบบในเว็บไซต์ของ TLS

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะ