พยัญชนะภาษาฝรั่งเศส

ลองดูอ่านตามในคลิปวีดีโอดูกันนะคะ

สวัสดีค่ะ วันนี้มาเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสกันนะคะ เริ่มจากการอ่านพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส เรียกว่า L’Alphabet français (ลาลฟาเบ ฟรองเซ่) ซึ่งมีรูปแบบการเขียนเหมือนกับภาษาอังกฤษ แต่การอ่านออกเสียงแตกต่างกัน มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

L’Alphabet français (ลาลฟาเบ ฟรองเซ่) มีทั้งหมด 26 ตัว

A  [Ah] อา B   [Bay] เบC   [Say] เซD   [Day] เดE   [Euh] เออ 
F   [Eff] แอ๊ฟ G   [Jay] เฌ  H   [Ash] อาชI   [Ee] อี J   [Gee] ชี  
K   [Ka] กาL   [Ell] แอลM   [Em] แอ็มN   [En] แอ็นO   [O] โอ
 P   [Pe] เปQ   [Koo] กูร์R   [Er] แอร์(เคอะ)S   [S] แอสT   [Tay] เต
U   [Ouh] อูV   [Vay] เวW   [Dooble vay]
ดุบเบลอะเว
X   [Eex] อิกซ์Y   [Ee grek]
อิแกร็ก
Z   [Zed] แซ็ด

[หมายเหตุ] สำหรับคำอ่านที่เป็นภาษาไทยนั้น เราเขียนโดยพยายามให้ออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาฝรั่งเศสมากที่สุด เพราะมีตัวอักษรบางเสียงที่ไม่สามารถเขียนออกมาได้โดยตรง เนื่องจากเสียงนั้นไม่มีในภาษาไทยค่ะ

Subscribed me : talk with madame